Ook in schooljaar 2017-2018 ESF-subsidie voor PrO-/vso-scholen aangevraagd

Jongeren van PrO-/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep 166 miljoen euro beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO-/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In ‘Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015-2018’ van de gemeente Amsterdam, komt naar voren dat verdere financiële ondersteuning voor verbetering van aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel blijkt te zijn.

De gemeente Amsterdam heeft voor de PrO-/vso-scholen, gevestigd in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Pro Vso Amsterdam 2016 2017”. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Amsterdam faciliteren dat de PrO-/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2016-2017. 


Amsterdamse PrO-/vso-scholen krijgen Europese subsidie

De gemeente Amsterdam heeft onder de projectnaam “Pro Vso Amsterdam 2014 2016” ESF-subsidie aangevraagd voor de in de arbeidsmarktregio Amsterdam gevestigde PrO-/vso-scholen. De ESF-subsidie -bestemd voor leerlingen vanaf het derde leerjaar- is aangevraagd en verkregen voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016.

Met de ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Amsterdam faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen, die de school binnen afzienbare tijd zullen verlaten of reeds hebben verlaten. Deze jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben voor het verkrijgen of behouden van een baan extra aandacht en hulp nodig.

Hoewel PrO-/vso-scholen de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de arbeidstoeleiding, is de ESF-subsidie juist nu zeer gewenst om de (ex-)leerlingen adequate, passende professionele ondersteuning/begeleiding te bieden. De ESF-middelen kunnen worden aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren. De scholen sluiten hiermee aan op “Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015–2018” van de gemeente Amsterdam waarin staat dat extra inspanningen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan zonder opleiding of werk.