Cultuureducatie


Op de Alphons Laudy wordt veel aandacht besteed aan cultuureducatie en werelderfgoed. De school wil de leerlingen in een veilige omgeving hun kwaliteiten laten ontdekken en ontwikkelen. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met verschillende partners. Tevens schenkt de school veel aandacht aan culturele diversiteit en wereldreligies, waardoor de leerlingen worden voorbereid op de toekomstige multiculturele samenleving. Het VSO is lid van de Cultuur Profielschool VO. Het aanbod voor cultuureducatie is in samenhang gemaakt met de leerlijn wereldoriëntatie. Om de kwaliteit van beide locaties te verhogen, af te stemmen op elkaar en te borgen binnen de teams wil de school voor twee jaar een bovenschoolse interne cultuur coördinator aanstellen. Hiervoor is een aanvraag gedaan voor besteding van een kwaliteitsimpuls van Stichting Kolom.

Met de hele school naar het concertgebouw!

Hier een blik op deze bijzondere excursie en hoe verschillende leerlingen dit ervaren hebben.