Kunst en cultuur is onlosmakelijk verbonden met het onderwijs op de VSO Alphons Laudy. Het wordt ingezet als middel om te werken aan de persoonlijke ontwikkelingen van de leerlingen.
Dit doen we door te onderzoeken, vormgeven en te presenteren. Om dit mogelijk te maken is het volgende voorwaardelijk: een klimaat waarin iedereen zichzelf durft te zijn, proces en
resultaat zijn gelijkwaardig aan elkaar en de leerlingen zijn gelijkwaardig.

De school hanteert twee kernwaarden: culturele oriëntatie en creatieve expressie. Culturele oriëntatie (cultureel erfgoed) richt zich op het kennismaken met en het ontdekken van de eigen
cultuur, die van de ander en hun omgeving. Hierin komen onderwerpen als geloof, familie en geschiedenis aan bod. Creatieve expressie richt zich op het ontwikkelen van de eigen identiteit
door middel van het uiten van gedachten en gevoelens in een creatieve vorm. In beide kernwaarden werken we met de thema's die vanuit Wereldoriëntatie schoolbreed worden behandeld. 

VSO Alphons Laudy is lid van de Vereniging Cultuurprofielscholen en draagt daarmee bij aan een groot netwerk. Daarnaast werken we samen met culturele instellingen, kunstenaars en andere partners om onze leerlingen een groot cultureel aanbod te kunnen bieden.