Staking 14 maart 2018
Beste ouders/verzorgers,

Eerder bent u geïnformeerd over de zorgen van leraren uit het primair onderwijs. Wij als school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs vallen eveneens onder het primair onderwijs. Vanwege deze zorgen is er door veel leraren en andere collega’s in oktober en december 2017 een dag gestaakt. Ondanks dat de overheid heeft toegezegd meer geld beschikbaar te stellen, is dit nog onvoldoende om de problemen op te lossen. De vakbonden hebben daarom opgeroepen om opnieuw te gaan staken.

De reden dat er wordt gestaakt is dat wij ons grote zorgen maken om de toekomst van het primair onderwijs. Er zijn te weinig leraren in het primair onderwijs en in de komende jaren zal dat tekort nog verder stijgen. Dit komt onder andere doordat het beroep door veel mensen niet aantrekkelijk gevonden wordt. De hoge werkdruk en de verhoudingsgewijs lagere salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en er te weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en zal de werkdruk onder leraren nog verder doen toenemen.

Op woensdag 14 maart 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland wederom een dag staken. Ook medewerkers van de Alphons Laudy zullen op deze dag gaan staken. De school zal daarom op woensdag 14 maart gesloten zijn. Er is die dag dus ook geen naschoolse opvang. Wij vragen u om op deze dag zelf voor de opvang van uw kind te zorgen. De busmaatschappijen worden hiervan door ons op de hoogte gebracht. Wij vragen u dat als ouder(s)/verzorger(s) zelf ook te doen.  

Overigens is de school ook op maandag 12 maart 2018 gesloten, dit in verband met een studiedag. Hier bent u reeds over geïnformeerd. 

Wij vragen u om uw begrip voor deze staking. De gevolgen van het lerarentekort zullen iedereen gaan raken. Het is belangrijk dat het prachtige vak van leraar weer aantrekkelijk wordt voor (jonge) vrouwen en mannen met een onderwijspassie, zodat het lerarentekort wordt afgewend en de kwaliteit van het onderwijs voor nu en de komende generaties zeker wordt gesteld.

Vriendelijke groet,

Namens het team van de VSO Alphons Laudy

Ilja de Voogd

Locatie-directeur

Media
  • gesloten.jpg
  • staking.jpg