Excellente school!

Misschien heeft u er al iets over gehoord in het journaal of heeft u het in de krant gelezen: de VSO Alphons Laudyschool heeft wederom het predicaat excellente school gekregen. Het betekent dat een jury onze school uitmuntend, ofwel heel goed heeft bevonden.
Maandag 21 januari is de directeur speciaal onderwijs van de onderwijsinspectie op school geweest om het predicaat persoonlijk uit te reiken. Dat was een feestelijk moment! Er hangt vanaf nu een (derde) bord bij de voordeur waarop staat dat de school voor de komende drie jaar excellent is.

Een klein jaar geleden heeft de school zich aangemeld om in aanmerking te komen voor excellentie. Een afvaardiging van de jury, bestaande uit drie oud-inspecteurs, heeft begin november een bezoek gebracht aan onze school. Tijdens het bezoek hebben zij uitvoerig met de directie, een afvaardiging van het personeel, ouders en leerlingen gesproken. Tevens hebben zij van enkele
leerlingen een uitgebreide rondleiding door de school gekregen, daarvan waren zij zeer onder de indruk!
Volgens de jury is de school excellent op de volgende thema's, tezamen ons excellentieprofiel:
  • Een goed, veilig en open pedagogisch klimaat¡
  • Een breed en geïntegreerd cultuuraanbod met veel aandacht voor creatieve/expressieve vakken;
  • Een doorgaande ontwikkeling van het onderwijs middels het werken in leerteams.
Tot slot geeft de jury aan dat er sprake is van een goede samenhang tussen bovenstaande thema's. Het juryrapport kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie bij 'zoek en vergelijk' van scholen.

Het is een eer voor de school en erkenning voor de grote inzet en inspanningen van het team!