staken vrijdag 15 maart 2019

Aan alle ouders/verzorgers van

De leerlingen van de

VSO Alphons Laudyschool

 

5 maart 2019

Staken vrijdag 15 maart 2019

Beste ouders/verzorgers,

Wellicht heeft u via de media al het een en ander vernomen over de grote zorgen van onderwijsprofessionals en schoolbesturen. De zorgen betreffen met name het huidige lerarentekort waarvan duidelijk is dat dit in de nabije toekomst verder gaat stijgen. Dat heeft uiteraard directe gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs: groepen leerlingen die niet of slechts deels les krijgen, niet gekwalificeerd personeel voor de groep en een verhoogde druk op de leerkrachten die werkzaam zijn op school.

De hoge werkdruk en de verhoudingsgewijs lagere salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en er te weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen.

Op de VSO Alphons Laudy zijn we er tot op heden in geslaagd om telkens nieuwe, goede collega’s aan te trekken. Echter merken wij ook dat het werven van personeel, ondanks al onze inspanningen, steeds moeizamer gaat.  

De AOB (algemene onderwijsbond) heeft de week van 11-15 maart uitgeroepen tot actieweek voor het gehele onderwijs, ofwel alle sectoren. Op vrijdag 15 maart is er een landelijke staking. De school zal daarom op vrijdag 15 maart gesloten zijn. Er is die dag ook geen naschoolse opvang. Wij vragen u om op deze dag zelf voor de opvang van uw kinderen te zorgen. Tevens verzoeken wij u als ouder(s)/verzorger(s) het leerlingenvervoer van uw kind te informeren.

Wij willen u vragen om uw begrip voor deze staking. Het is belangrijk dat het prachtige vak van leraar weer aantrekkelijk wordt voor vrouwen en mannen met een onderwijspassie, zodat het lerarentekort wordt opgelost en de kwaliteit van het onderwijs voor nu en de komende generaties zeker wordt gesteld.

Vriendelijke groet,

Dasja Tuin en Ilja de Voogd

Directie

Media
  • staken