Willen worden wie ik ben

Missie en visie

We stimuleren leerlingen in een veilige en uitdagende schoolomgeving te ontdekken wat ze willen en kunnen.
Heel belangrijk is dat de leerling eigenaar wordt van zijn of haar onderwijsproces. We geven de leerling alle kansen om uit te groeien tot een zelfstandig persoon en om al zijn/haar talenten te ontwikkelen. Het is het proces van de leerling zelf waar de school begeleiding en sturing aan geeft.

De missie van de school is daarom:

Willen worden wie ik ben


De missie is uitgewerkt in de volgende visie:

Vanuit respect voor de ander:
Voel ik me veilig
Ben ik uniek
Heb ik talent
Neem ik verantwoordelijkheid
Werk ik samen
Blijf ik in ontwikkeling


De missie en visie zijn de leidraad binnen de school, zowel in de lessen als in het (strategisch) beleid.
Media
  • naamloos-6617-6
  • 2019_2021_ExcellenteSchool_logo_VSO