openbaar vervoer staking
Beste ouders/verzorgers,

Zoals u wellicht weet staakt het openbaar vervoer dinsdag 28 mei 2019.

Als uw kind normaal gesproken met het openbaar vervoer reist zal dat die dag niet lukken.

Mocht u niet in staat zijn om uw kind zelf naar school te brengen of een andere manier vinden om uw kind op school te krijgen dan horen wij dat graag van u.

Als u uw kind niet afmeldt dan is uw kind ongeoorloofd afwezig.

Met vriendelijke groet,

 

Ilja de Voogd

directeur