Parro

Amsterdam, 7 september 2021


Beste ouders/verzorgers,


Om eenvoudig met u te kunnen communiceren maken wij gebruik van de app “Parro”. 

Heeft u een mededeling of een vraag voor de leerkracht, dan gebruikt u de optie ‘Gesprekken’. Dit kan variëren van een korte vraag, tot een ziekmelding. Wij vragen u wel de ziekmelding eerst telefonisch door te geven aan de school. 

Voor een ziekmelding kunt u (zoals gebruikelijk) vanaf 08.00 uur bellen naar de school: telefoonnummer 020-6445684.


Algemene mededelingen over de school zullen wij via e-mail blijven versturen. 


De handleiding voor Parro hebben wij bijgesloten.

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van de app, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind.

We hopen u snel te zien op Parro!Met vriendelijke groet,Dasja Tuin

adjunct-directeur handleiding Parro


Media
  • parro