Stage


Beste ouders en verzorgers,                                                                                                                                                                     


Vanaf eind onderbouw begin middenbouw breekt een nieuwe belangrijke periode aan voor onze kinderen, de stages. De stage zijn leuk voor de kinderen en hebben vaak grote impact. Met betrekking tot de communicatie over de stages en het aantal beschikbare stageplekken hebben we de onderstaande vragen.

Vanuit het Ouderraad vinden we het belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd over de stages en dat op de website meer zichtbaarheid wordt gegeven aan de stages. Mogelijk met kleine verhalen, leuke foto’s of filmpjes. Daarmee kunnen we de betrokkenheid van de ouders bij school en de bekendheid met de stages verder mee verhogen. 

Echter, het ontbreekt binnen school op dit moment aan capaciteit om dit in te vullen. 

Zijn er ouders die hier ervaring mee hebben en hierover kunnen meedenken? De technische uitvoering zal door Kolom worden gedaan. Het gaat vooral om het bedenken hoe en wat, mogelijk korte stukjes schrijven en eventueel eens een leerling interviewen. Wie heeft ervaring in communicatie, bij voorkeur ook via website en heeft interesse om hierbij te helpen? U kunt zich melden bij: Ben.van.de.Vrie@outlook.com.


Op dit moment staan de stageplekken onder druk en is uitbreiding van het aantal plekken en diversiteit in de plekken is op termijn wenselijk. Mogelijk heeft u in uw directe omgeving of misschien wel in uw eigen bedrijf mogelijkheden om stageplaatsen te realiseren. 

Natuurlijk komt daar veel bij kijken maar er is op school ruim voldoende ervaring om dat te organiseren. Als u ideeën hierover heeft horen we dat graag. U kunt deze mailen aan Stella de Vries, de stage coördinator van school: S.vries@kolom.net.


Met vriendelijke groet, 


Namens de ouderraad,

(Paulien Stuurop, Monica Beekelaar, Wendela de Goederen, Wim T Gilde, Ben van de Vrie, Danielle Stultiens, Robbert Becker, Valga Inge en Jeneesh Ponniah)