Willen worden wie ik ben

Missie en visie  


Met het hele team van het SO en VSO is nagedacht over de missie en de visie van de school. Wat willen we bereiken met ons onderwijs; wat willen we de leerlingen meegeven; wat willen we dat het onderwijs onze leerlingen biedt? Heel belangrijk is dat de leerling eigenaar wordt van zijn of haar onderwijsproces. We willen de leerling alle kansen geven om uit te groeien tot een zelfstandig persoon en al zijn/haar talenten te ontwikkelen. Maar ook degenen die werkzaam zijn krijgen de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen. De uitgangspunten van de lerende school staan hierbij centraal. 
De missie van de school is daarom: 

Willen worden wie ik ben 

Dit geldt voor alle leerlingen en voor alle mensen die werken op of op een andere manier betrokken zijn bij de school. De leerlingen worden uitgedaagd om zich continue te ontwikkelen en daarom is de hele organisatie hierop gericht. 
Dit vormt de basis voor de visie voor het onderwijs dat we aan de leerlingen bieden. De visie hebben we in 6 kernbegrippen uitgewerkt en heeft zich vertaald in de volgende visie. 

Vanuit respect voor de ander: 
Voel ik me veilig 
Ben ik uniek 
Heb ik talent 
Neem ik verantwoordelijkheid 
Werk ik samen 
Blijf ik in ontwikkeling 

De missie en visie vinden we terug als leidraad voor alle doen en laten binnen de school, zowel in de lessen als in het strategisch beleid.

Media
  • Anne_Header3.jpg
  • Schoolgebouw.png
  • GEBOUW VSO
  • foto_vso
  • foto school
  • 2019_2021_ExcellenteSchool_logo_VSO