Excellente school!

De VSO Alphons Laudyschool heeft wederom het predicaat excellente school gekregen. Het betekent dat een jury onze school uitmuntend, ofwel heel goed heeft bevonden.

Vandaag is het predicaat aan ons uitgereikt. Dat was een feestelijk moment! Er hangt vanaf nu een (vierde) bord bij de voordeur waarop staat dat de school voor de komende drie jaar excellent is.

De jury heeft ons excellentieprofiel als volgt omschreven in haar rapport;
"De leerlingen krijgen naast de gebruikelijke algemeen vormende vakken gedurende hun schoolloopbaan een breed aanbod van praktijkgerichte- en expressievakken aangeboden. De intensieve verbinding tussen deze ontwikkelingsaspecten versterken de cognitieve en handelingsvaardigheden"

Het is een eer voor de school en een erkenning voor de grote inzet en inspanningen van het team!
Media
  • 20220627_104744