Ook in schooljaar 2017-2018 ESF-subsidie voor PrO-/vso-scholen aangevraagd

De gemeente Amsterdam heeft voor de PRO-/VSO-scholen, gevestigd in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “PRO-/VSO Amsterdam 2017 2018”. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Amsterdam faciliteren dat de PRO-/VSO-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2017-2018.

Jongeren van PRO-/VSO-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep subsidie beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PRO-/VSO-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In ‘Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015-2018’ van de gemeente Amsterdam, komt naar voren dat verdere financiële ondersteuning voor verbetering van aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel blijkt te zijn.