LESAANBOD Algemeen

In onderstaande tabel staan de vakken die op de VSO Alphons Laudy worden aangeboden.
Vakken Waar wordt het vak aangeboden
Mondelinge taal In de mentorgroep
Schriftelijke taal en lezen In de mentorgroep
Rekenen In de mentorgroep
Leren leren (werknemersvaardigheden) Alle (vak)lessen
Sociaal emotionele ontwikkeling Alle (vak)lessen
Wereldoriëntatie In de mentorgroep
Seksuele vorming en persoonlijke verzorging In de mentorgroep
Beeldende vorming/tekenen In de vakles
Gymnastiek /zwemmen In de vakles
Drama In de vakles
Koken In de vakles
Muziek In de vakles en in de mentorgroep (door Aslan muziekcentrum)
Techniek In de vakles
Textiel In de vakles
Natuur In de vakles
Handvaardigheid/keramiek
Dans
Nieuwe media
In de vakles
In de vakles
In de vakles