Keramiek

De Alphons Laudy VSO is een CultuurProfielSchool. Kunst en cultuur staan daarom prominent op het rooster.   \\Sources.localzone\Users$\14UA01-H.Wever\Downloads\IMG_7818.jpg

Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele, sociaal-emotionele, intellectuele en sensomotorische ontwikkeling van de leerlingen en zijn een belangrijke voorwaarde voor succesvol leren. Creativiteit:

  • Bevordert het zelfvertrouwen

  • Vergroot het probleem oplossend vermogen

  • Verbetert de motoriek

  • Stimuleert de concentratie en focus

  • Geeft veel plezier

\\Sources.localzone\Users$\14UA01-H.Wever\Downloads\IMG_8304.jpg

Tijdens de keramieklessen leren de leerlingen omgaan met verschillende soorten klei en leren ze gebruik te maken van verschillende technieken (kneden, rollen, kleiplakken maken, boetseren) en natuurlijk leren ze glazuren. Er wordt gewerkt aan de hand van een leerlijn.

De leerlingen leren zo ideeën, ervaringen en gevoelens uit te drukken in een beeldend werkstuk.

De leerlingen leren beeldende aspecten: kleur, vorm en compositie te gebruiken in een werkstuk.

De leerlingen leren de beeldende mogelijkheden van materialen en technieken onderzoeken en toepassen in hun eigen werk

De leerlingen leren gereedschappen op een veilige manier te gebruiken. 

 

Naast bovenstaande doelen wordt er gewerkt aan een juiste werkhouding en een gerichte taakaanpak.