Linosnede maken van een dier                                                           

Leerlingen van onderbouw 3 en 4 hebben een aantal weken gewerkt aan een linoleumsnede in twee kleuren.

Eerst hebben ze om te oefenen verschillende dieren nagetekend uit een voorbeeldboekje, en toen dat steeds beter lukte, een dier naar eigen keuze getekend op het plaatje linoleum.

Voor de eerste druk zijn alleen de lijnen van de tekening uitgesneden met een guts. De lino wordt nu afgedrukt in de eerste kleur.

Vervolgens wordt de omgeving van het dier (gedeeltelijk) weggesneden en kan er een tweede kleur over de eerste heen worden gedrukt, zo precies mogelijk.

Iedereen heeft vier afdrukken gemaakt in verschillende kleuren.