Anti-pestcoördinatoren

Ik ben Hennie en ben de anti-pestcoördinator binnen de school.

Ik coördineer onder andere de zorg en aanpak van pestgedrag op school en kan daarbij contact- en vertrouwenspersonen inschakelen. Tevens geef ik advies aan leerkrachten en organiseer ik thema-avonden aan ouders en lesprogramma’s voor leerlingen op school. Hierbij werk ik nauw samen met externe instanties zoals bijvoorbeeld Bureau Halt die gastlessen sociale media organiseert. 

Contactpersonen

Willem en Mariëtte