Anti-pestcoördinatoren

Wij zijn Hennie en Tamara, de anti-pestcoördinatoren binnen de school.

Wij coördineren onder andere de zorg en aanpak van pestgedrag op school en kunnen daarbij contact- en vertrouwenspersonen inschakelen. Tevens geven wij advies aan leerkrachten en organiseren wij thema-avonden aan ouders en lesprogramma’s voor leerlingen op school. Hierbij werken wij nauw samen externe instanties zoals bijvoorbeeld Bureau Halt die gastlessen sociale media organiseert. 

Contactpersonen

Willem en Mariëtte